Oferta bezpłatnych szkoleń dla animatorów i edukatorów
„Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016–2018”

 

Talenty w kulturze i edukacji – jak odkrywać i rozwijać potencjał?

 

 17.10.2018 r., godz.10:00-13:00

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13

 

 

Warsztat będzie polegał na praktycznym doświadczeniu jak uwolnić talenty dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystających z oferty kulturalnej i edukacyjnej lokalnych instytucji. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia, przykłady oraz dobre praktyki w zakresie uwalniania talentów. Poznają inspirujące rozwiązania dotyczące budowania przestrzeni wspierającej rozwój uzdolnień.

Prowadzący: Piotr Koziol – ukończył cztery Szkoły Trenerów i trzy kierunki studiów. Został wyróżniony m.in. stypendium Young Volunteer Academy, w ramach, którego miał m.in. staże, praktyki oraz programy rozwojowe na Słowacji, w Niemczech i w Polsce, a także stypendium Departamentu Stanu USA, w ramach którego odbył wizytę studyjną.

 

 Myślenie projektowe w inicjatywach kulturalnych

 

  

18.10.2018 r., godz.9:00-13:00

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13

 

Celem szkolenia jest m.in: rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie formułowania celów, rezultatów i działań w ramach swoich projektów, rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania poszczególnych elementów projektu, przygotowywania ofert oraz zwiększenie wiedzy na temat potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć z obszaru kultury
i edukacji.Prowadzący: Tomasz Kosmala – prezes OCWIP. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz programu Liderzy PAWF (II edycja);  Uczestnik programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA; Uczestnik XII edycji Szkoły Trenerów STOP. Od ponad 15lat związany z sektorem pozarządowym. 
 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego udzielane w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i sztuki

 

 

 

 5.11.2018 r., godz.12:00-14:00

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13

 

Szkolenie poświęcone zagadnieniu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego przekazywanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Omówione zostaną dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i sztuki, w szczególności: 1) Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (zasady i tryb przeprowadzania procedury konkursowej); 2) Wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania;
3) Umowa oraz warunki realizacji zadania.Prowadzący: Bartosz Swoboda – pracownik Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zajmuje się m.in. dotacjami dla organizacji pozarządowych przekazywanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz dotacjami w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach przekazywanych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 Kultura w negocjacji jak skutecznie komunikować się z drugim człowiekiem?

 

  

 

6.11.2018 r., godz.10:00-13:00

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13

 

Szkolenie zapoznaje uczestników z nowoczesnymi technikami zarządzania dialogiem. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności, dzięki którym mają wpływ na tworzenie korzystnego klimatu w firm  przez skuteczne komunikowanie się z współpracownikami, szefem czy instytucjami zewnętrznymi oraz potrafią kreatywnie rozwiązywać zaistniałe spory. Szkolenie uwydatnia korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych w budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania instytucją.

Prowadzący: Aneta Gibek-Wiśniewska – była Sędzia SR w Opolu, od 2010 czynny adwokat, od 2012 czynny mediator. Pełni funkcję przewodniczącej komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.  Prezes Zarządu Fundacji Mediatio, twórca autorskiego programu Neo Sea. Mentor w Early Warning Europe, V-ce Prezes Rady w Polskim Klubie Nestora i Sukcesora, trener rozwoju osobistego.

 

 


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Na raz można dokonać zgłoszenie jednej osoby na jedno szkolenie
 • Jedna osoba może zgłosić chęć udziału w wielu szkoleniach (poprzez ponowne wypełnienie formularza)

Imię:

Nazwisko:

Adres email:

Numer telefonu:

Reprezentowany podmiot:
Proszę wpisać nazwę instytucji, organizacji którą Pan/Pani reprezentuje lub jeśli zgłasza się Pan/Pani jako osoba fizyczna proszę zaznaczyć z jakiego obszaru, tj. edukacji czy kultury np. nauczyciel, animator kultury.

Wybrane szkolenie:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem i udziałem w projekcie „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018”.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

I. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (MŚO).
II. Wyrażam na rzecz MŚO zgodę na wykorzystanie przez MŚO lub przez inne osoby na zlecenie MŚO mojego wizerunku (*wizerunku mojego dziecka), w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji działań MŚO w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018”, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
III. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
IV. MŚO może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań MŚO.
V. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem i udziałem
  w projekcie „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018”
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018”.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w szkoleniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.